Zpráva sekce Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP

Sekce geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP (dále Sekce GPP) vznikla v březnu 2017. Jejím základním cílem je podpora odborné diskuse v oblasti přechodu křehké geriatrie a geriatrické paliativní péče. Indikací geriatrické paliativní péče jsou: Geriatrické syndromy – syndrom imobility, instability, progrese frailty s nízkou možností její intervence, závislost na péči rodinných příslušníků. Přítomnost výrazné symptomové zátěže – v popředí […]

Číst více ...

Je čas zvýšit příspěvek na péči všem, kteří ji dostávají doma

Poslanecká sněmovna 21. září 2018 v prvním čtení schválila senátní návrh na zvýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni z 13 200 na 19 200 korun měsíčně pro ty, kteří péči dostávají doma. Návrh bude nyní projednán ve sněmovních výborech. Zvýšení by se mělo podle analýz MPSV z minulého roku týkat 25 tisíců osob a státní rozpočet by mělo vyjít na 1,8 miliardy korun. […]

Číst více ...