Koordinační skupina projektu „PALIATR VYSOČINA“

Vedoucí: prim. MUDr. Kabelka Ladislav, PhD.

Asistentka: Mgr. Fuchsová Markéta

Členové:

Mgr. Bína Jiří

Bc. Smolíková Zuzana

Ing. Měrtlová Soňa

Ing. Schrek Vítězslav

JUDr. Švarcová Věra

Bc. Talpa David

Mgr. Vráblová Eva

Lektorský tým ELNEC Vysočina

Prim. MUDr. Kabelka Ladislav, PhD.
koordinátor krajské koncepce Paliativní péče v Kraji Vysočina, vedoucí lékař Mobilního hospice sv. Zdislavy Třebíč, nemocnice Třebíč – konziliární tým
Marková Alžběta, MAS
vrchní sestra Mobilního hospice sv. Alžběty Brno

JUDr. Vráblová Barbora, MA
lektorka, Mobilní hospic sv. Zdislavy Třebíč

Prim. MUDr. Mazancová Vendula
paliatr, vedoucí lékařka ZZS Jindřichův Hradec


Šiprová Petra
sestra specialistka paliativní péče, Brno

Prim. MUDr. Slámová Regina
vedoucí lékařka Mobilního hospice sv. Alžběty Brno


Audyová Magda, Dis.
ambulance Paliativní a podpůrné onkologie MOÚ Brno


Mgr.
Dostálová ZdislavaKonziliární paliativní tým nemocnice Třebíč, vrchní sestra Interního oddělení
Mgr. Fuchsová Markéta zdravotní sestra, paliatr, Nemocnice Pelhřimov, Krajská koordinační skupina paliativní péče
Bc. Pešťálová Helena Léčebna dlouhodobě nemocných nemocnice Třebíč, vrchní sestra
Mgr. Waldhans MarekPaliativní Institut Brno