ELFis a péče o závažně chronicky nemocné na Vysočině

Projekt Paliatr Vysočina přichází do fáze „nemocniční paliativní péče“. Proto bude v dubnu 2019 zahájena pilotní fáze projektu ELFis – End of life care informační systém, jehož základní dokumenty a prezentace pro úvodní, pilotní fázi, najdete níže. Pilotními organizacemi jsou nemocnice Jihlava a nemocnice Třebíč. Prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.   ELFis – protokol pilotní studie [PDF] Stručné […]

Číst více ...

Bilance 2018

Projekt Paliatr Vysočina je otevřenou platformou krajské veřejné správy (zdravotní a sociální odbory Kraje Vysočina), odborníků – paliatrů, zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb včetně ústředních orgánů státní správy MPSV a MZ. Součástí prací je i hledání konstruktivních cest pro oblast zdravotně-sociálního pomezí závěrečné fáze života spojenou s demografickými změnami posledních 20 let. Bilanční zpráva projektu Paliatr Vysočina [PDF] […]

Číst více ...

Základní materiál Metodiky práce konziliárního paliativního týmu v nemocničním prostředí

Předkládaný materiál by měl být v budoucnu podkladem pro zavádění paliativní péči v nemocničním prostředí. V minulém období došlo k připomínkování základního Indikačního materiálu. Nyní Vám překládáme dopracované vydání, ke kterému bychom chtěli znát vaše připomínky, náměty, podněty do 31. 8. 2018 . S uvedeným materiálem budou souběžně pracovat nemocniční paliativní týmy a odborná pracovní skupina Paliatr Vysočina. Konzilární paliativní tým ke stažení zde.

Číst více ...