Bilance 2018

Projekt Paliatr Vysočina je otevřenou platformou krajské veřejné správy (zdravotní a sociální odbory Kraje Vysočina), odborníků – paliatrů, zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb včetně ústředních orgánů státní správy MPSV a MZ. Součástí prací je i hledání konstruktivních cest pro oblast zdravotně-sociálního pomezí závěrečné fáze života spojenou s demografickými změnami posledních 20 let. Bilanční zpráva projektu Paliatr Vysočina [PDF] […]

Číst více ...

Základní materiál Metodiky práce konziliárního paliativního týmu v nemocničním prostředí

Předkládaný materiál by měl být v budoucnu podkladem pro zavádění paliativní péči v nemocničním prostředí. V minulém období došlo k připomínkování základního Indikačního materiálu. Nyní Vám překládáme dopracované vydání, ke kterému bychom chtěli znát vaše připomínky, náměty, podněty do 31. 8. 2018 . S uvedeným materiálem budou souběžně pracovat nemocniční paliativní týmy a odborná pracovní skupina Paliatr Vysočina. Konzilární paliativní tým ke stažení zde.

Číst více ...

Úvod do paliativní péče v Domově sv. Antonína v Moravských Budějovicích

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 se konal v odpoledních hodinách seminář „Úvod do paliativní péče“ pro pracovníky Domova sv. Antonína v Moravských Budějovicích, kterého se zúčastnilo přes 25 pracovníků přímé obslužné péče – ošetřovatelek a zdravotních sester. Dále přednášku se zájmem sledovali i aktivizační pracovnice, sociální pracovnice, studentky oboru ošetřovatelství i někteří pracovníci administrativy. Seminář vedl krajský koordinátor paliativní

Číst více ...