MSPP

Nová příručka poradí praktickým lékařům, jak pomoci onkologicky a dlouhodobě nemocným

Pro ty praktické lékaře, kteří chtějí účinně pomáhat svým pacientům z řad dlouhodobě nemocných, připravila Amelie, z.s.brožuru s praktickými návody a informacemi z psychosociální oblasti. Více informací vč. příručky na:https://socialnipolitika.eu/2019/05/publikace-pomuze-praktickym-lekarum-lepe-poradit-onkologicky-a-dlouhodobe-nemocnym/

ELFis a péče o závažně chronicky nemocné na Vysočině

Projekt Paliatr Vysočina přichází do fáze „nemocniční paliativní péče“. Proto bude v dubnu 2019 zahájena pilotní fáze projektu ELFis – End of life care informační systém, jehož základní dokumenty a prezentace pro úvodní, pilotní fázi, najdete níže. Pilotními organizacemi jsou nemocnice Jihlava a nemocnice Třebíč. Prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. ELFis – protokol pilotní studie [PDF] Stručné představení […]

Bilance 2018

Projekt Paliatr Vysočina je otevřenou platformou krajské veřejné správy (zdravotní a sociální odbory Kraje Vysočina), odborníků – paliatrů, zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb včetně ústředních orgánů státní správy MPSV a MZ. Součástí prací je i hledání konstruktivních cest pro oblast zdravotně-sociálního pomezí závěrečné fáze života spojenou s demografickými změnami posledních 20 let. Bilanční zpráva projektu Paliatr Vysočina [PDF]

Základní materiál Metodiky práce konziliárního paliativního týmu v nemocničním prostředí

Předkládaný materiál by měl být v budoucnu podkladem pro zavádění paliativní péči v nemocničním prostředí. V minulém období došlo k připomínkování základního Indikačního materiálu. Nyní Vám překládáme dopracované vydání, ke kterému bychom chtěli znát vaše připomínky, náměty, podněty do 31. 8. 2018 . S uvedeným materiálem budou souběžně pracovat nemocniční paliativní týmy a odborná pracovní skupina Paliatr Vysočina. Konzilární paliativní tým ke stažení zde. [PDF] […]

Úvod do paliativní péče v Domově sv. Antonína v Moravských Budějovicích

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 se konal v odpoledních hodinách seminář „Úvod do paliativní péče“ pro pracovníky Domova sv. Antonína v Moravských Budějovicích, kterého se zúčastnilo přes 25 pracovníků přímé obslužné péče – ošetřovatelek a zdravotních sester. Dále přednášku se zájmem sledovali i aktivizační pracovnice, sociální pracovnice, studentky oboru ošetřovatelství i někteří pracovníci administrativy. Seminář vedl krajský koordinátor paliativní péče, primář třebíčské mobilní […]

Víceúrovňový koncept paliativní péče, Dolní Rakousko

V pondělí 21. 5. 2018 proběhl na Krajském úřadě v Jihlavě seminář „Víceúrovňový koncept paliativní péče, Dolní Rakousko“. Na interaktivní seminář přijal pozvání lékař MUDr. Zdeněk Bystřický, který v ČR v roce 1998 například zakládal Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna, který čtyři roky vedl jako ředitel a vedoucí lékař a mimo jiné zastupoval českou paliativní péči při Radě Evropy před svým odchodem […]

Kraj Vysočina chystá první konferenci na téma „Paliativní péče v Kraji Vysočina“

Dovolujeme si Vás, co nejsrdečněji pozvat na první konferenci na téma Paliativní péče v Kraji Vysočina, kterou pořádá Kraj Vysočina dne 21. 6. 2018. Konference se ponese v duchu naplňování Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina.   Pozvánku spolu s programem celé konference  a přihláškou najdete v záložce akce. Kontaktní osobou je paní Mgr. Markéta Fuchsová, fuchsova.m@kr-vysocina.cz, tel.: 731 691 409.

Lektorský kurz ELNEC – report

23. března v 17 30 hod. jsme zakončili závěrečným společnou fotografií Lektorský kurz ELNEC, který byl prvním ELNECEM na Vysočině konaný v rámci projektu Paliatr Vysočina. Celkem se ho zúčastnilo 24 zdravotních sester a sociálních pracovníků z celého Kraje Vysočina z různých zdravotních i sociálních zařízení. Poslední dva dny jsme začali nelehkým tématem „etika a právo“. Etika spojená s „rodinnou konferencí“, doplněná praktickými radami, se […]

Víceúrovňový koncept paliativní péče, Dolní Rakousko

Přednášející: MUDr. Zdeněk Bystřický, algeziolog, anesteziolog, paliatr, Mustellbach, Rakousko. Kdy: 21. 5. 2018 Od 12,30 hod. do 16,00 hod. Kde: Zasedací místnost B 3.15, Krajský úřad v Jihlavě. Obsahem interaktivního semináře pro vedoucí představitele krajského zdravotně-sociálního systému Kraje Vysočina bude interaktivní diskuse s lékařem, který v ČR v roce 1998 například zakládal Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna a 4 roky […]

Podpory v životě se závažnou nemocí bude potřeba stále víc

Třebíčsko (ap) – Průměrný věk dožití lidí se v posledních letech znatelně prodlužuje. Specifickou oblastí je pak starost o pacienty v posledním stádiu života. Cílem této odborně zvané „paliativní péče“ je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. V červnu 2017 schválilo zastupitelstvo kraje „Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina na období do […]