Česká Geriatrická paliativní péče

Bulletin geriatrické paliativní péče

Dne 29. 11. 2018 proběhla valná hromada sekce geriatrické paliativní péče ČSPM v Jihlavě. Bulletin [PDF]

Zpráva sekce Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP

Sekce geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP (dále Sekce GPP) vznikla v březnu 2017. Jejím základním cílem je podpora odborné diskuse v oblasti přechodu křehké geriatrie a geriatrické paliativní péče. Indikací geriatrické paliativní péče jsou: Geriatrické syndromy – syndrom imobility, instability, progrese frailty s nízkou možností její intervence, závislost na péči rodinných příslušníků. Přítomnost výrazné symptomové zátěže – v popředí […]