Vzdělávání

Nefrologie a paliativní péče

23. ledna 2020 se uskutečnil vzdělávací seminář, který se zabýval tématem – Nefrologie a paliativní péče. Na semináři vystoupil MUDr. Ladislav Kabelka, který představil projekt Paliatr Vysočina a zaměřil se na sběr dat v rámci ELFis. Dále vystoupila MUDr. Barbora Szonowská s příspěvkem, který se týkal teoretického základu paliativní péče v nefrologii a posléze doplnila […]

Ve dnech 9. 1. až 11. 1. 2020 proběhl kurz Úvod do dětské paliativní péče, byl konán v Nemocnici Třebíč. Tento kurz byl zpřístupněn pro zájemce z Kraje Vysočina, kteří se zajímají o danou problematiku. Základním cílem kurzu bylo zlepšit porozumění účastníků v obecných principech a také v praxi v dětské paliativní péči. Kurz je […]