Strategie rozvoje paliativní péče Kraje Vysočina do roku 2027

Dne 6. 12 schválila Rada Kraje Vysočina novou koncepci paliativní péče do roku 2027.

Koncepce je ke stáhnutí dostupná zde