Program konference 30. 9 -Dětská paliativní péče, Jihlava

Kalendář akcí Kraje Vysočina

Program je dostupný v pdf, ke stažení zde.
Níže je uveden textově. Přihlašování je možné na https://www.paliatr-vysocina.cz/akce/
Konference je bezplatná
Místem konání Krajský úřad Kraje Vysočina, Kongresový sál,Žižkova 57, Jihlava.
Níže je uveden program v textové formě.
8.30–9.00 Registrace
9.00–9.30 Zahájení konference – Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina
9.30–10.30 Blok č. 1 – Paliatr Vysočina, MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.
10.30–11.00 Přestávka, občerstvení
11.00–13.00 Blok č. 2 – Perinatální paliativní péče – prenatální dítě Úvodní slovo – MUDr. Mahulena. Exnerová Dětská a perinatální péče v kontextu Paliatr Vysočina – MUDr. Magdalena Chvílová Weberová Prenatální dítě jako pacient – MUDr. Erik Lajtman Prenatální dítě – Etika – MUDr. Jaromír Matějek Kasuistika – 2x perinatální trauma-ztráta, porod dvojčat na hranici viability osobní sdělení Dobrá praxe perinatální paliativní péče ze zahraničí, Londýn – Bc. Lenka Pazdera, Mgr. Markéta Královcová, Bc. Jiří Královec
13.00–13.30 Obědový raut
13.30–15.30 Blok č. 2 – Perinatální paliativní péče v praxi
Plán perinatální péče MUDr. Jan Hálek Právní souvislosti dětské a perinatální PP – JUDr. Barbora Vráblová Tichý porod – kroky doprovázení na porodním sále – MUDr. Magdalena Chvílová Weberová Doprovázení rodiny po propuštění k závěru života Mgr. Jana Rellová Perinatální péče a životní příběh – hledání smyslu v nesmyslné situaci MUDr. Magdalena Chvílová Weberová
15.30–16.00 Perinatální paliativní péče – péče bez obav
Diskuze a Závěr konference