Seminář Dětská paliativní péče – Podpora rodin v Kraji Vysočinase ruší

Seminář Dětská paliativní péče – Podpora rodin v Kraji Vysočina v Novém Městě na Moravě se v termínu 30. 3 ruší. Náhradní termín bude oznámen.