Archiv pro měsíc: Leden 2018

Setkání koordinační skupiny Paliatr Vysočina

V pondělí 15. ledna proběhlo druhé setkání koordinační skupiny Paliatr Vysočina. Zhodnocení setkání v novoměstské nemocnici. Na půdě nemocnice probíhalo jednání o možnosti poskytování paliativní péče v okresu. Diskuse k chystanému rozpočtu. Propagace projektu Paliatr Vysočina pro laickou veřejnost – mapa poskytovatelů na webu www.paliatr-vysocina.cz Projekt sociálních služeb, fungování MSPP – Nemocnice – DPS (DD) ověřování v praxi okres Třebíč.

Očekáváme jednání o dalším metodickém pojetí odbornosti 926

Mobilní specializovaná paliativní péče je stále v pilotním režimu, za podmínek, které byly dohodnuty pro tzv. pilotní program s VZP. Pro vypsání výběrových řízení na krajích (a tudíž také ev. zapojení dalších zdravotních pojišťoven) je třeba dokončit jednání o důležitých detailech organizace této péče: například zda bude možné při zlepšení stavu pacienta a ukončení potřeby trvalého dohledu jej předat zpět do péče […]

ELNEC – setkání týmu lektorů v Třebíči

V pátek 12. ledna 2018 se sešel v třebíčské nemocnici tým lektorů, který se podílí na přípravách Lektorského kurzu ELNEC Vysočina. Během pátečního setkání se posunuly přípravy do finální podoby. Lektoři precizovali program, aby byl interaktivní a zážitkový. Nezapomněli také na další důležité aspekty kurzu, jako je příprava prostorů, občerstvení, pomůcek pro účastníky, atd. Lektorský ELNEC Vysočina zahajuje v letošním […]

Setkání koordinační skupiny Paliatr Vysočina

První setkání koordinační skupiny Paliatr Vysočina proběhlo v tomto roce v pondělí 8. ledna na Krajském úřadě v Jihlavě.  Setkání se zúčastnili členové koordinační skupiny a náměstek lékařské péče MUDr. Mach z Nemocnice Nové Město na Moravě – přizvaný host. Na programu bylo několik stěžejních bodů. Seznámení s webem www. paliatr-vysocina.cz Představení  akcí, které se uskuteční v rámci projektu Paliatr Vysočina v roce 2018 […]

Zápis z jednání regionu Třebíč dne 20. 11. 2017

Dne 20. 11. 2017 proběhlo v Třebíči jednání Focus Goup – setkání zástupců domovů pro seniory v regionu Třebíč, nemocnice Třebíč, Mobilního hospice sv. Zdislavy a koordinační skupiny projektu Paliatr Vysočina. Zásadním výstupem setkání je konstatování nezbytného propojení péče v DpS u pacientů v paliativní péči s kvalifikovaným rozhodnutím lékaře o indikaci paliativní péče. Druhým problémem se jeví dostupnost lékařské supervize nad plánem paliativní péče 24/7. Pro […]