Za této stránce se nachází veřejné dokumenty k programu Paliatr Vysočina. Studijní materiály a další dokumenty pro účastníky programu jsou neveřejné najdete vždy po přihlášení ke svému kurzu.

Komunitní dohled pokročile chronicky nemocných – Důvodová zpráva projektu Paliatr Vysočina
Koncepce Paliativní péče v Jihočeském kraji na období roku 2023
Materiály z 2. výroční konference projektu Paliatr Vysočina 2018
ELFis – protokol pilotní studie
ELFis – informační systém pro mapování zdravotní péče v závěru života
Stručné představení výstupů analytické podpory projektu Paliatr Vysočina & Návrh systému ELF-is
Standardy mobilní specializované paliativní péče
Péče o závažně nemocné v ČR v datech – výzvy 2019_2020
Poznámky k péči o „lidi závažně chronicky nemocné“
Paliativní sreening pacientů LDN
Krajské setkání
Podpora a rozvoj domácí paliativní péče
Strategie paliativní péče v kraji v kraji Vysočina na období do roku 2020

Koncepce paliativní péče v Jihomoravském kraji
Koncepce paliativní péče ve Zlínském kraji
Jihočeská koncepce paliativní péče – kam jsme zatím došli
Podpora paliativní péče v Olomouckém kraji

Zápisy z jednání
Od r. 2019 jsou zde k dispozici zápisy z koordinační skupiny projektu Paliatr Vysočina.