Dokumenty

Na této stránce se nachází veřejné dokumenty k programu Paliatr Vysočina.

Kontakty – Poskytovatelé zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí, domácí paliativní péče

Formulář – Jmenování osoby pro zástupné  rozhodování 

Studijní materiály a další dokumenty pro účastníky programu jsou neveřejné najdete vždy po přihlášení ke svému kurzu.

Komunitní dohled pokročile chronicky nemocných – Důvodová zpráva projektu Paliatr Vysočina
Koncepce Paliativní péče v Jihočeském kraji na období roku 2023
Materiály z 2. výroční konference projektu Paliatr Vysočina 2018
ELFis – protokol pilotní studie
ELFis – informační systém pro mapování zdravotní péče v závěru života
Stručné představení výstupů analytické podpory projektu Paliatr Vysočina & Návrh systému ELF-is
Standardy mobilní specializované paliativní péče
Péče o závažně nemocné v ČR v datech – výzvy 2019_2020
Poznámky k péči o „lidi závažně chronicky nemocné“
Paliativní sreening pacientů LDN
Krajské setkání
Podpora a rozvoj domácí paliativní péče
Strategie paliativní péče v kraji v kraji Vysočina na období do roku 2020

Koncepce paliativní péče v Jihomoravském kraji
Koncepce paliativní péče ve Zlínském kraji
Jihočeská koncepce paliativní péče – kam jsme zatím došli
Podpora paliativní péče v Olomouckém kraji

Zápisy z jednání

Zápis z jednání Focus group Třebíč dne 20. 11. 2017

Koordinační skupina projektu Paliatr Vysočina dne 10.1. 2019
Koordinační skupina projektu Paliatr Vysočina dne 13. 6. 2019
Koordinační skupina projektu Palaitr Vysočina dne 12. 9. 2019
Koordinační skupina projektu Paliatr Vysočina dne 24. 10. 2019
Koordinační skupina projektu Paliatr Vysočina dne 12. 12. 2019
Koordinační skupina projektu Paliatr vysočina dne 23. 1. 2020

Skupina specializované paliativní péče projektu Paliatr Vysočina dne 20. 6. 2019
Skupina specializované paliativní péče projektu Paliatr Vysočina dne 12. 9. 2019
Skupina specializované paliativní péče projektu Paliatr Vysočina dne 24. 10. 2019
Skupina specializované paliativní péče projektu Paliatr Vysočina dne 12. 12. 2019
Skupina specializované palaitivní péče projektu Paliatr Vysočina dne 23. 1. 2020

Pracovní skupina Paliatr Vysočina 5. 3. 2020
Pracovní skupina Palaitr Vysočina 25. 6. 2020

Skupina paliativní péče v sociálních službách dne 21. 11. 2019
Skupina paliativní péče v sociálních službách dne 6. 2. 2020