Konference Dětská paliativní péče – 30. 9.

Dobrý den,

30. 9 se v rámci projektu Paliatr Vysočina bude konat konference, jejímž tématem bude dětská paliativní péče a výsledky statistického zjišťování ELFis.  

Garanty konference jsou prim. MUDr. Magdalena Chvílová Weberová a prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.  

Přesný program bude zveřejněn, až budou jasné veškeré detaily. Bude zveřejněn na webu https://www.paliatr-vysocina.cz

Přihlášení na konferenci je možné na https://www.paliatr-vysocina.cz/akce/Konference Paliatr Vysočina – Dětská paliativní péče, ELFis

Zároveň jsem byl touto cestou požádán, abych upozornil na Setkání k tématu dětské paliativní péče na Vysočině dne 5. 11. 2020 https://vzdelavani.paliativnimedicina.cz/registrace/