Archiv pro měsíc: Duben 2018

Lektorský kurz ELNEC – report

23. března v 17 30 hod. jsme zakončili závěrečným společnou fotografií Lektorský kurz ELNEC, který byl prvním ELNECEM na Vysočině konaný v rámci projektu Paliatr Vysočina. Celkem se ho zúčastnilo 24 zdravotních sester a sociálních pracovníků z celého Kraje Vysočina z různých zdravotních i sociálních zařízení. Poslední dva dny jsme začali nelehkým tématem „etika a právo“. Etika spojená s „rodinnou konferencí“, doplněná praktickými radami, se […]

Pobytové sociální služby – výstupy z aktivity Řeka

Datum a místo konání: 9. 3. 2018, Krajský úřad Kraje Vysočina Účastníci: 27 osob z různých profesních skupin 1 z 19 organizací 2 Popis aktivity Vodící otázka: Navrhněte ukazatele/5 ukazatelů, podle kterých poznáte, že domov poskytuje kvalitní paliativní péči? Princip aktivity Prameny: na základní otázku si nejprve každý účastník odpoví v 5 minutách sám Potoky: stejnou otázku debatuje ve dvojici stejné […]

Víceúrovňový koncept paliativní péče, Dolní Rakousko

Přednášející: MUDr. Zdeněk Bystřický, algeziolog, anesteziolog, paliatr, Mustellbach, Rakousko. Kdy: 21. 5. 2018 Od 12,30 hod. do 16,00 hod. Kde: Zasedací místnost B 3.15, Krajský úřad v Jihlavě. Obsahem interaktivního semináře pro vedoucí představitele krajského zdravotně-sociálního systému Kraje Vysočina bude interaktivní diskuse s lékařem, který v ČR v roce 1998 například zakládal Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna a 4 roky […]

Od 1. června 2018 bude možnost pro pečující rodiny čerpat novou dávku dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby dlouhodobé péče o člena rodiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá lékařům – poskytovatelům zdravotních služeb informace o změnách v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZNP“), ke kterým dochází od 1. června 2018 za účelem bližšího seznámení se s problematikou dlouhodobého ošetřovného a potřeby dlouhodobé péče. Posláním dlouhodobého ošetřovného je napomoci rodinám/osobám blízkým překlenout nepříznivou zdravotně sociální situaci spojenou s náhlou […]

Podpory v životě se závažnou nemocí bude potřeba stále víc

Třebíčsko (ap) – Průměrný věk dožití lidí se v posledních letech znatelně prodlužuje. Specifickou oblastí je pak starost o pacienty v posledním stádiu života. Cílem této odborně zvané „paliativní péče“ je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. V červnu 2017 schválilo zastupitelstvo kraje „Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina na období do […]