Konference Paliatr Vysočina 15. 6, Jihlava.

Milí kolegové.

Projekt Paliatr Vysočina dospěl po 5 letech do fáze prohlubování kvality, kapacity a reálné tvorby komplexního systému regionální péče.

Snažíme se – a chtěl bych Vám za to i zde poděkovat – potvrdit předpoklad, že o závažně chronicky nemocné je možné vést péči vysoce efektivně, kvalitně a tam, kde si oni péči přejí. Koordinovat služby, vyšší efektivitou snížit nákladovost, a s tím také zvyšovat dostupnost.

Hovoříme o péči na zdravotně-sociálním pomezí – a Kraj Vysočina ji již v praxi realizuje.

Přijměte pozvání na naši výroční konferenci, také kolegové z Jihomoravského kraje, se kterými již dlouhodobě úzce spolupracujeme, a kteří jdou také touto cestou.

Chci poděkovat panu prof. Duškovi, vedení Kraje Vysočina, Vám poskytovatelům a profesionálům, kteří péči vedete. Chci poděkovat našim pacientům a jejich blízkým.

Život má svou pevnou cenu, a tu je třeba podporovat za jakýchkoliv okolností. Je to hodnota, která je naším základem, a přetrvá věky.

Pojďme se sejít, osobně po téměř 3 letech, a společně vzpomenout, a také oslavit cestu, která dále pokračuje. Dodat si trochu podpory, a chuti neslevit z cílů, které věru nejsou malé.

Těším se na setkání s Vámi

Ladislav Kabelka

Koordinátor Paliatr Vysočina

Přihlašování na konferenci zde

Program je dostupný zde