KURZ PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE V PALIATIVNÍ PÉČI

Ve dnech 7. – 9. 11. 2018 a následně v lednu 2019 se bude v Nemocnici Třebíč konat výběrový kurz Psychologie a Komunikace v paliativní péči , který je připraven ve spolupráci Krajského úřadu Kraje Vysočina s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP v rámci projektu Paliatr Vysočina. Vzdělávací kurz pracuje s osobní zkušeností a prožitkem účastníků kurzu v paliativní péči. Cílem komunikační části je věnovat se […]

Číst více ...

Zpráva sekce Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP

Sekce geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP (dále Sekce GPP) vznikla v březnu 2017. Jejím základním cílem je podpora odborné diskuse v oblasti přechodu křehké geriatrie a geriatrické paliativní péče. Indikací geriatrické paliativní péče jsou: Geriatrické syndromy – syndrom imobility, instability, progrese frailty s nízkou možností její intervence, závislost na péči rodinných příslušníků. Přítomnost výrazné symptomové zátěže – v popředí […]

Číst více ...

  • 1
  • 2