Archiv pro měsíc: Říjen 2018

Bohoslužba za nedonošené a zemřelé děti

Bohoslužba za děti do dlaně v kapličce Ke cti Panny Marie v Antonínově Dole. Pozvánka k prohlédnutí zde [PDF]

Zpráva sekce Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP

Sekce geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP (dále Sekce GPP) vznikla v březnu 2017. Jejím základním cílem je podpora odborné diskuse v oblasti přechodu křehké geriatrie a geriatrické paliativní péče. Indikací geriatrické paliativní péče jsou: Geriatrické syndromy – syndrom imobility, instability, progrese frailty s nízkou možností její intervence, závislost na péči rodinných příslušníků. Přítomnost výrazné symptomové zátěže – v popředí […]

Oblastní charita Pelhřimov Vás zve na Dny domácí hospicové péče

Bližší informace najdete na: http://pelhrimov.charita.cz/