Archiv pro měsíc: Květen 2018

Úvod do paliativní péče v Domově sv. Antonína v Moravských Budějovicích

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 se konal v odpoledních hodinách seminář „Úvod do paliativní péče“ pro pracovníky Domova sv. Antonína v Moravských Budějovicích, kterého se zúčastnilo přes 25 pracovníků přímé obslužné péče – ošetřovatelek a zdravotních sester. Dále přednášku se zájmem sledovali i aktivizační pracovnice, sociální pracovnice, studentky oboru ošetřovatelství i někteří pracovníci administrativy. Seminář vedl krajský koordinátor paliativní péče, primář třebíčské mobilní […]

Víceúrovňový koncept paliativní péče, Dolní Rakousko

V pondělí 21. 5. 2018 proběhl na Krajském úřadě v Jihlavě seminář „Víceúrovňový koncept paliativní péče, Dolní Rakousko“. Na interaktivní seminář přijal pozvání lékař MUDr. Zdeněk Bystřický, který v ČR v roce 1998 například zakládal Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna, který čtyři roky vedl jako ředitel a vedoucí lékař a mimo jiné zastupoval českou paliativní péči při Radě Evropy před svým odchodem […]

Kraj Vysočina chystá první konferenci na téma „Paliativní péče v Kraji Vysočina“

Dovolujeme si Vás, co nejsrdečněji pozvat na první konferenci na téma Paliativní péče v Kraji Vysočina, kterou pořádá Kraj Vysočina dne 21. 6. 2018. Konference se ponese v duchu naplňování Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina.   Pozvánku spolu s programem celé konference  a přihláškou najdete v záložce akce. Kontaktní osobou je paní Mgr. Markéta Fuchsová, fuchsova.m@kr-vysocina.cz, tel.: 731 691 409.