End of life care informační systém

V Kraji Vysočina se nyní rozvoj mobilní specializované paliativní péče (domácí hospitalizace nevyléčitelně nemocných) a v návaznosti konziliární nemocniční paliativní péče, doplňuje o analýzu možností a potřebnosti rozvoje lůžkové nemocniční paliativní péče. Jedná se o projekt ELFis, datovou základnu pro přípravu i průběžnou analýzu systému péče.

Projekt ELFis je společným projektem Kraje Vysočina a Institutu Biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity Brno. Od března 2018 probíhá na základě smlouvy mezi Krajem Vysočina a Masarykovou Univerzitou Brno sběr dat o charakteru péče o závažně chronicky nemocné v posledním roce života. Tento kvantitativní sběr ze standardizovaných zdrojů nyní doplní kvalitativní data o kvalitě péče, a data o ekonomice poskytované péče tak, abychom se dokázali vyjádřit průběžně o efektivitě našich systémových kroků.
Projekt ELFis jsme 15.-17. dubna 2019 zahájili průřezovou studií dotazníkem NECPAL (katalánský dotazník, zaměřený na potřeby obecné paliativní péče). Studie ukázala, že průměrně téměř 60 % pacientů z téměř 300  nemocných v následné a dlouhodobé péči v rámci krajských zařízení je odborným konziliem lékař/specialista geriatr a vrchní sestra daného zařízení hodnoceno s možnou prognózou do 6 měsíců. Více jak 35 % všech nemocných v šetření mělo zátěž v rámci polymorbidity a symptomů více než NECPAL 7+. To jsou potenciální kandidáti k úvaze o potřebě specializované paliativní péče, či konzilia paliatrem. Výsledkem studie je rozhodnutí Kraje Vysočina o úpravě střednědobých plánů investic v nemocnicích a vzniku systémů lůžkové nemocniční paliativní/hospicové péče v rámci krajských zařízení (12-15 lůžek v každém z regionů).

Projekt ELFIS je dalším unikátním spojením krajské samosprávy a odborníků, což na Vysočině plošně umožní spojení dostupných dat s reálnou reflexí péče.

Veškeré informace včetně sady dotazníků jsou dostupné na webu https://elfis.iba.muni.cz/