Víceúrovňový koncept paliativní péče, Dolní Rakousko

V pondělí 21. 5. 2018 proběhl na Krajském úřadě v Jihlavě seminář „Víceúrovňový koncept paliativní péče, Dolní Rakousko“. Na interaktivní seminář přijal pozvání lékař MUDr. Zdeněk Bystřický, který v ČR v roce 1998 například zakládal Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna, který čtyři roky vedl jako ředitel a vedoucí lékař a mimo jiné zastupoval českou paliativní péči při Radě Evropy před svým odchodem do Rakouska. Jeho bohaté profesní a lidské zkušenosti a schopnost vnímat oba (český a rakouský) systémy zdravotní péče byl výbornou příležitostí k inspiraci.

Semináře zahájil hejtman MUDr. Jiří Běhounek, na kterého navázal krajský koordinátor paliativní péče MUDr. Kabelka, který zbilancoval projekt Paliatr Vysočina a předal slovo MUDr. Bystřickému, který nám představil paliativní péči v Dolním Rakousku.

V druhé části semináře měli prostor účastníci, kteří ho využili k hojné debatě, která měla vždy jeden spojovací článek a to provázanost dokumentace a informovaný klient a jeho rodina.

Prezentace Bilance Paliatr Vysočina 2018_04.
Prezentace Poskytování domácí paliativní péče v Rakousku.

Obě prezentace ze semináře najdete také v záložce dokumenty.