Kraj Vysočina chystá první konferenci na téma „Paliativní péče v Kraji Vysočina“

Dovolujeme si Vás, co nejsrdečněji pozvat na první konferenci na téma Paliativní péče v Kraji Vysočina, kterou pořádá Kraj Vysočina dne 21. 6. 2018. Konference se ponese v duchu naplňování Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina.  

Pozvánku spolu s programem celé konference  a přihláškou najdete v záložce akce.

Kontaktní osobou je paní Mgr. Markéta Fuchsová, fuchsova.m@kr-vysocina.cz, tel.: 731 691 409.