Seminař-Paliativní-péče

Kraj Vysočina pořádal pracovní seminář na téma: Péče o závažně chronicky nemocné – koncepty, síť poskytovatelů, role odborné veřejnosti a krajské samosprávy

30. 4. 2019 proběhl v Jihlavě seminář odborníků/paliatrů a krajských samospráv, kterého se zúčastnilo 6 krajů (Jihočeský kraj, Olomoucký kraj, Královehradecký kraj, Ústecký kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina) na téma Péče o závažně chronicky nemocné – krajské koncepce. Ukázal potřebu vzniku pracovní skupiny pro koncepce řešení zdravotně-sociálního pomezí v rámci Asociace Krajů, což podpořil i její místopředseda, hejtman Kraje Vysočina, MUDr. Jiří […]

PALIATIVNÍ MEDICÍNA V NEUROLOGII A NEUROONKOLOGII

Dne 19. 3. 2019 se konal na Krajském úřadě v Jihlavě seminář Paliativní medicína v neurologii a neuroonkologii, kterou pořádal Kraj Vysočina ve spolupráci se sekcí Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP. Přednášeli MUDr. Pavel Svoboda (Domácí hospic Vysočina), MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D. (radiační onkologie MOU Brno), MUDr. Marie Veselá (neurologie Nemocnice Třebíč) a sdíleli s ostatními účastníky semináře znalosti, které získali […]

KURZ KOMUNIKACE V PALIATIVNÍ PÉČI

Ve dnech 16. – 18. 1. 2019 proběhla na Krajském úřadě v Jihlavě druhá část kurzu  Psychologie a komunikace v paliativní péči , který byl připraven ve spolupráci Krajského úřadu Kraje Vysočina s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP v rámci projektu Paliatr Vysočina. Kurzu se zúčastnilo 18 vybraných zájemců z řad lékařů, sester i sociálních pracovníků. Primář MUDr. Kabelka nás provedl tématy Komunikace […]

V druhé polovině června byl projekt Paliatr Vysočina víc než aktivní

V úterý 12. 6. proběhl seminář pro praktické lékaře z Třebíčska na téma: Praktický lékař a Mobilní hospic – jak dobře spolupracovat? Semináře se zúčastnilo 10 praktických lékařů z regionu Třebíč, prim. MUDr. Kabelka – krajský koordinátor a vedoucí lékař Mobilního hospice sv. Zdislavy, vedoucí terénních služeb Mgr. Eva Vráblová, vrchní sestra Jana Fialová, vedoucí, koordinátorka sociálních služeb Eva Hanáková a vrchní sestra Charitní ošetřovatelské […]

Úvod do paliativní péče v Domově sv. Antonína v Moravských Budějovicích

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 se konal v odpoledních hodinách seminář „Úvod do paliativní péče“ pro pracovníky Domova sv. Antonína v Moravských Budějovicích, kterého se zúčastnilo přes 25 pracovníků přímé obslužné péče – ošetřovatelek a zdravotních sester. Dále přednášku se zájmem sledovali i aktivizační pracovnice, sociální pracovnice, studentky oboru ošetřovatelství i někteří pracovníci administrativy. Seminář vedl krajský koordinátor paliativní péče, primář třebíčské mobilní […]

Víceúrovňový koncept paliativní péče, Dolní Rakousko

V pondělí 21. 5. 2018 proběhl na Krajském úřadě v Jihlavě seminář „Víceúrovňový koncept paliativní péče, Dolní Rakousko“. Na interaktivní seminář přijal pozvání lékař MUDr. Zdeněk Bystřický, který v ČR v roce 1998 například zakládal Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna, který čtyři roky vedl jako ředitel a vedoucí lékař a mimo jiné zastupoval českou paliativní péči při Radě Evropy před svým odchodem […]

Kraj Vysočina chystá první konferenci na téma „Paliativní péče v Kraji Vysočina“

Dovolujeme si Vás, co nejsrdečněji pozvat na první konferenci na téma Paliativní péče v Kraji Vysočina, kterou pořádá Kraj Vysočina dne 21. 6. 2018. Konference se ponese v duchu naplňování Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina.   Pozvánku spolu s programem celé konference  a přihláškou najdete v záložce akce. Kontaktní osobou je paní Mgr. Markéta Fuchsová, fuchsova.m@kr-vysocina.cz, tel.: 731 691 409.