Úvod do paliativní péče v Domově sv. Antonína v Moravských Budějovicích

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 se konal v odpoledních hodinách seminář „Úvod do paliativní péče“ pro pracovníky Domova sv. Antonína v Moravských Budějovicích, kterého se zúčastnilo přes 25 pracovníků přímé obslužné péče – ošetřovatelek a zdravotních sester. Dále přednášku se zájmem sledovali i aktivizační pracovnice, sociální pracovnice, studentky oboru ošetřovatelství i někteří pracovníci administrativy.
Seminář vedl krajský koordinátor paliativní péče, primář třebíčské mobilní specializované paliativní péče Ladislav Kabelka.
Dle slov zúčastněných cituji: „Dobře připravená a prezentovaná přednáška. Střídalo se mluvené slovo, video, prezentace a interaktivní cvičení. Byli jsme zapojeni do děje, tím jsme měli větší zážitek a vrylo se nám téma paliativní péče pod kůži. Vysoká odbornost přednášejícího nadchla všechny přítomné.“
Seminář je první vlaštovkou v oblasti paliativní péče v domově pro seniory. Na podzim proběhne další seminář, který naváže na jarní úvod do paliativní péče.