Konference – Paliativní péče v roce 2019 – co jinde funguje a mohlo by i u nás…

Dne 28. 11 se koná konference Paliativní péče v roce 2019 – co jinde funguje a mohlo by i u nás… V tomto příspěvku budou přidány prezentace, které byly předneseny v rámci jednotlivých přednášek.

MUDr. Ladislav Kabelka PhD -  Regionální síť péče o závažně chronicky nemocné  
MUDr. Martin Gřiva - Paliativní péče u pacientů se srdečním selháním
Manuel Martinéz-Sellés - Paliativní péče u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním - Španělská zkušenost
MUDr. Zdeněk Bystřický - Paliativní péče v Rakousku
Piotr Sobanski - Paliativní péče u neonkologických onemocnění