Konference – Tisková zpráva

Převzato z webu www.kr-vysocina.cz

Odborníci z tuzemska i ze zahraničí se podělili o zkušenosti v oblasti paliativní péče | Tiskové zprávy | Kraj Vysočina V závěru minulého týdne uspořádal Kraj Vysočina odbornou konferenci k paliativní péči s podtitulem Paliativní péče v roce 2019 – co jinde funguje a mohlo by i u nás…Na konferenci vystoupili přední čeští odborníci v oblasti paliativní péče, o zkušenostech z dalších evropských států pak mluvili specialisté ze Švýcarska, Španělska a Rakouska. Konference byla součástí projektu Paliatr Vysočina a uskutečnila se ve spolupráci se sekcí Geriatrické paliativní péče České společnosti paliativní medicíny Jana Evangelisty Purkyně. 

Konferenci, které se účastnilo přibližně 120 posluchačů, zahájil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný a náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke Stöcklová.  O aktuálních otázkách v projektu Paliatr Vysočina hovořil Ladislav Kabelka a Martin Gřiva z Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zaměřil na poskytování paliativní péče u pacientů se srdečním selháním z pohledu Evropské asociace pro paliativní péči. O příklady dobré praxe v zahraničí se s účastníky konference podělili Piotr Sobanski ze Švýcarska, Manuel Martinez Selles ze Španělska a Zdeněk Bystřický z Rakouska.

Projekt Paliatr Vysočina

Projekt Paliatr Vysočina byl spuštěn od října 2017. Od té doby například vznikly mobilní specializované paliativní týmy ve všech bývalých okresech Kraje Vysočina. Tyto týmy poskytují paliativní péči v režimu 24 hodin sedm dní v týdnu v domácím prostředí pacienta. Zároveň ve všech krajských nemocnicích začaly fungovat konziliární týmy paliativní péče.

V rámci projektu se koná široké spektrum vzdělávacích kurzů, které se zabývají tématy spojenými s paliativní péčí. Jedná se například o kurzy ELNEC, kterými prošlo přes 150 účastníků napříč zdravotními a sociálnímu obory.

Informace a kontakty spojené s paliativní péčí naleznete na webu www.paliatr-vysocina.cz