Kraj Vysočina pořádal pracovní seminář na téma: Péče o závažně chronicky nemocné – koncepty, síť poskytovatelů, role odborné veřejnosti a krajské samosprávy

30. 4. 2019 proběhl v Jihlavě seminář odborníků/paliatrů a krajských samospráv, kterého se zúčastnilo 6 krajů (Jihočeský kraj, Olomoucký kraj, Královehradecký kraj, Ústecký kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina) na téma Péče o závažně chronicky nemocné – krajské koncepce.

Ukázal potřebu vzniku pracovní skupiny pro koncepce řešení zdravotně-sociálního pomezí v rámci Asociace Krajů, což podpořil i její místopředseda, hejtman Kraje Vysočina, MUDr. Jiří Běhounek. Podnět podpořila také Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně Ministryně práce a sociálně věcí ČR, která se za MPSV semináře účastnila.

Ukazuje se, a to i v datech Institutu Biostatistiky a analýz LF MU Brno (projekt ELFis Kraje Vysočina – www.paliatrvysocina.cz), že koncepční řešení a propojení zdravotní a sociální tematiky má zvláště smysl v geriatrii, ale také u řady závažných chronických onemocnění. V časné paliativní péči (End of life care) je zapotřebí časná indikace kdekoliv v systému, a udržitelný plán péče. Jen tak lze ovlivnit efektivně důsledky stárnutí populace, polymorbidity a potřeby komplexního přístupu k nemocným.

Budování krajských systémů časné paliativní péče je tak jednou z priorit pro krajské koncepce zdravotní a sociální péče. Je dobře, že některé z Krajů si tuto závažnost již uvědomují.

Péče o závažně nemocné v ČR v datech – výzvy 2019_2020
Poznámky k péči o „lidi závažně chronicky nemocné“
Paliativní sreening pacientů LDN
Krajské setkání
Podpora a rozvoj domácí paliativní péče
Strategie paliativní péče v kraji v kraji Vysočina na období do roku 2020

Koncepce paliativní péče v Jihomoravském kraji
Koncepce paliativní péče ve Zlínském kraji
Jihočeská koncepce paliativní péče – kam jsme zatím došli
Podpora paliativní péče v Olomouckém kraji