Komunitní model chronicky nemocných

Strategie paliativní péče Kraje Vysočina vznikla v roce 2017 a následně ji začal naplňovat projekt Paliatr Vysočina. V dokumentu Komunitní model chronicky nemocných se dočtete blíže proč Paliatr Vysočina.

Dokument zde (pdf)