Od 1. června 2018 bude možnost pro pečující rodiny čerpat novou dávku dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby dlouhodobé péče o člena rodiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá lékařům – poskytovatelům zdravotních služeb informace o změnách v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZNP“), ke kterým dochází od 1. června 2018 za účelem bližšího seznámení se s problematikou dlouhodobého ošetřovného a potřeby dlouhodobé péče. Posláním dlouhodobého ošetřovného je napomoci rodinám/osobám blízkým překlenout nepříznivou zdravotně sociální situaci spojenou s náhlou potřebou poskytovat celodenní péči některému jejímu členovi po dobu a za podmínek stanovených zákonem.

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí pro lékaře o změnách v nemocenském pojištění [PDF]

Štítky