Víceúrovňový koncept paliativní péče, Dolní Rakousko

Přednášející: MUDr. Zdeněk Bystřický, algeziolog, anesteziolog, paliatr, Mustellbach, Rakousko.

Kdy: 21. 5. 2018
Od 12,30 hod. do 16,00 hod.
Kde: Zasedací místnost B 3.15, Krajský úřad v Jihlavě.

Obsahem interaktivního semináře pro vedoucí představitele krajského zdravotně-sociálního systému Kraje Vysočina bude interaktivní diskuse s lékařem, který v ČR v roce 1998 například zakládal Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna a 4 roky jej vedl jako ředitel a vedoucí lékař. MUDr. Zdeněk Bystřický také před svým odchodem do Rakouska zastupoval českou paliativní péči při Radě Evropy. Jeho bohaté profesní a lidské zkušenosti a schopnost vnímat oba (český a rakouský) systémy zdravotní péče je výbornou příležitostí k inspiraci.

Kapacita akce je již zcela naplněna