pojišťovny

Od 1. června 2018 bude možnost pro pečující rodiny čerpat novou dávku dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby dlouhodobé péče o člena rodiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá lékařům – poskytovatelům zdravotních služeb informace o změnách v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZNP“), ke kterým dochází od 1. června 2018 za účelem bližšího seznámení se s problematikou dlouhodobého ošetřovného a potřeby dlouhodobé péče. Posláním dlouhodobého ošetřovného je napomoci rodinám/osobám blízkým překlenout nepříznivou zdravotně sociální situaci spojenou s náhlou […]

Očekáváme jednání o dalším metodickém pojetí odbornosti 926

Mobilní specializovaná paliativní péče je stále v pilotním režimu, za podmínek, které byly dohodnuty pro tzv. pilotní program s VZP. Pro vypsání výběrových řízení na krajích (a tudíž také ev. zapojení dalších zdravotních pojišťoven) je třeba dokončit jednání o důležitých detailech organizace této péče: například zda bude možné při zlepšení stavu pacienta a ukončení potřeby trvalého dohledu jej předat zpět do péče […]