Očekáváme jednání o dalším metodickém pojetí odbornosti 926

Mobilní specializovaná paliativní péče je stále v pilotním režimu, za podmínek, které byly dohodnuty pro tzv. pilotní program s VZP. Pro vypsání výběrových řízení na krajích (a tudíž také ev. zapojení dalších zdravotních pojišťoven) je třeba dokončit jednání o důležitých detailech organizace této péče: například zda bude možné při zlepšení stavu pacienta a ukončení potřeby trvalého dohledu jej předat zpět do péče praktického lékaře a ambulantního specialisty s home care, zda bude kód 926 (Mobilní specializovaná paliativní péče, MSPP) omezen časově jako v pilotním programu z hlediska financování pojišťovnou, případně bude následovat regresní sazba. 19. ledna 2018 budou tato témata předmětem dalšího jednání odborné společnosti a zástupců VZP.

Kraj Vysočina a koordinační skupina projektu Paliatr Vysočina očekává výsledky jednání a zároveň oslovuje poskytovatele v regionech k předložení projektů na odbornost 926 (Mobilní specializovaná paliativní péče, domácí hospitalizace) a 720 (ambulance paliativní medicíny) – k vzájemné diskusi individuálních aspektů a přípravě výběrových řízení se zdravotními pojišťovnami. Jejich zahájení předpokládáme v průběhu března 2018.

O výsledcích jednání s VZP i dalšími zdravotními pojišťovnami Vás budeme informovat.

prim. MUDR. Ladislav Kabelka, PhD. krajský koordinátor