Setkání koordinační skupiny Paliatr Vysočina

V pondělí 15. ledna proběhlo druhé setkání koordinační skupiny Paliatr Vysočina. Zhodnocení setkání v novoměstské nemocnici. Na půdě nemocnice probíhalo jednání o možnosti poskytování paliativní péče v okresu.
Diskuse k chystanému rozpočtu.
Propagace projektu Paliatr Vysočina pro laickou veřejnost – mapa poskytovatelů na webu www.paliatr-vysocina.cz
Projekt sociálních služeb, fungování MSPP – Nemocnice – DPS (DD) ověřování v praxi okres Třebíč.