Mobilní specializovaná paliativní péče

Očekáváme jednání o dalším metodickém pojetí odbornosti 926

Mobilní specializovaná paliativní péče je stále v pilotním režimu, za podmínek, které byly dohodnuty pro tzv. pilotní program s VZP. Pro vypsání výběrových řízení na krajích (a tudíž také ev. zapojení dalších zdravotních pojišťoven) je třeba dokončit jednání o důležitých detailech organizace této péče: například zda bude možné při zlepšení stavu pacienta a ukončení potřeby trvalého dohledu jej předat zpět do péče […]