Kraj Vysočina se zaměřil na koncepční práci v oblasti paliativní péče a pokusil se logicky spojit všechny dostupné moderní trendy poskytování péče o umírajícího pacienta.

ING. VLADIMÍR NOVOTNÝ
náměstek hejtmana Kraje Vysočina