Paliativní péče má v nemocnicích své nezastupitelné místo. Zahrnuje komplexní péči o pacienta širokým spektrem pracovníků (zdravotníků, sociálních pracovníků, psychologů, psychiatrů, duchovních), ale i o jeho rodinu a blízké.

ING. SOŇA MĚRTLOVÁ
vedoucí odboru zdravotnictví
Krajský úřad Kraje Vysočina