Blížící se závěr života protknutý nevyléčitelnou nemocí a důstojné umírání představují velké výzvy současné doby. Je přitom potřeba brát ohled nejen na samotné pacienty, ale také na jejich rodiny. Jde o nelehké chvíle, které lze však zvládnout.

MGR. PAVEL FRANĚK
náměstek hejtmana Kraje Vysočina v letech 2016-2020