Úvod do dětské paliativní péče –

Ve dnech 9. 1. až 11. 1. 2020 proběhl kurz Úvod do dětské paliativní péče, byl konán v Nemocnici Třebíč. Tento kurz byl zpřístupněn pro zájemce z Kraje Vysočina, kteří se zajímají o danou problematiku. Základním cílem kurzu bylo zlepšit porozumění účastníků v obecných principech a také v praxi v dětské paliativní péči. Kurz je součástí širšího školícího programu, který vede ICPCN. Tento kurz je naplánován v roce 2020 ještě dvakrát. Potencionální účastníci budou včas informováni o možnostech přihlásit se na další termíny kurzu.