Kurz Psychologie v paliativní péči

Ve dnech 7. – 9. 11. 2018 se konal v Nemocnici Třebíč výběrový kurz Psychologie v paliativní péči , který byl připraven ve spolupráci Krajského úřadu Kraje Vysočina s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP v rámci projektu Paliatr Vysočina. Kurzu se zúčastnilo 21 vybraných zájemců z řad lékařů, sester i sociálních pracovníků. Lektorky nás provedly tématy Psychologické základy komunikace v paliativní péči, Umírání, smrt a ztráta a dále Možnosti a limity, syndrom vyhoření. Další pokračování, druhá část věnovaná Komunikaci v paliativní péči se bude konat v lednu 2019.