Ohlédnutí za konferencí: Paliativní péče v Kraji Vysočina 2018

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se konala na Krajském úřadě Kraje Vysočina první konference zabývající se paliativní péčí v kraji. Konference rekapitulovala prvních 8. měsíců projektu „Paliatr Vysočina“ a výhled na další období v naplňování Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina.

Konferenci zahájil prim. MUDr. Kabelka, který všechny přítomné přivítal a předal slovo panu hejtmanovi MUDr. Jiřímu Běhounkovi.

Odbornou část konference zahájil MUDr. Sláma, jeden z předních paliatrů v České republice, který přítomné seznámil se současnou situací v paliativní péči v České republice.

Konference se také zúčastnili zástupci pojišťoven, kteří byli spíše v roli posluchačů.   Z jejich vyjádření bylo zřejmé, že vidí smysl v poskytování paliativní péče a budou rádi za diskusi a partnerství v dalších měsících.

Projekt „Paliatr Vysočina“ se bude i nadále zabývat nemocniční paliativní péčí, protože ze sběru dat vyplynulo, že nejvíce lidí umírá na akutním lůžku, interny a ARO v nemocnicích.  Diskusí se neslo zejména téma péče a doprovázení klientů v léčebnách dlouhodobě nemocných, kde chybí dostatečné množství personálu a není vždy vhodné zázemí.
Dle Dr. Slámy je velice složité poskytovat na odděleních/léčebnách dlouhodobě nemocných paliativní péči, protože jsou soustředěni klienti z různých oddělení nemocnice na doléčení a mezi nimi je potřeba poskytovat paliativní péči a péči o doprovázející rodinu.

Na závěr konference zaznělo velké poděkování všem, kteří se věnují paliativní péči a pozvání na další krajskou konferenci na téma paliativní péče, která se uskuteční 29. 11. 2018 opět na Krajském úřadě Kraje Vysočina.