V druhé polovině června byl projekt Paliatr Vysočina víc než aktivní

V úterý 12. 6. proběhl seminář pro praktické lékaře z Třebíčska na téma: Praktický lékař a Mobilní hospic – jak dobře spolupracovat?

Semináře se zúčastnilo 10 praktických lékařů z regionu Třebíč, prim. MUDr. Kabelka – krajský koordinátor a vedoucí lékař Mobilního hospice sv. Zdislavy, vedoucí terénních služeb Mgr. Eva Vráblová, vrchní sestra Jana Fialová, vedoucí, koordinátorka sociálních služeb Eva Hanáková a vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby Simona Kamasová.

Účastníci se hojně zapojili do diskuse, jakou roli má a může sehrávat spolupráce praktických lékařů a mobilních paliativních týmů v podpoře péče o závažně chronicky nemocné v regionu. Vnímají potřebu stabilizace pohledu zdravotních pojišťoven na tento rozvíjející se typ přístupu (24/7/365 komunitní dohled komplexního týmu v terénu). Zároveň velmi oceňují přístup Kraje Vysočina. Z jednání vznikl podnět pro práci malé pracovní skupiny Mobilního paliativního týmu a praktických lékařů, která zkusí rozpracovat efektivní formu administrativní, organizační a odborné vzájemné spolupráce. Za praktické lékaře jsou zapojeni jejich vedoucí MUDr. Hronza, jeho zástupkyně, MUDr. Macková a s konstruktivními příspěvky a zkušenostmi také MUDr. Kvapil. Za Mobilní tým sehrává důležitou roli MUDr. Zemánek, praktický lékař, internista, zapojený do práce paliativního mobilního týmu. Primář Kabelka a Mgr. Vráblová poděkovali účastníkům za vstřícnost a konstruktivní zájem.

Ve čtvrtek 14. 6. v 8 00 hod. začala druhá část dvoudenního Základního kurzu ELNEC. První část proběhla v dubnu a v mezičase účastníci absolvovali stáž na pracovišti paliativní péče.  První den druhé části kurzu se nesl v duchu doprovázení a péče o pozůstalé. Teoretická část střídala interaktivní cvičení a scénky s komunikačními dovednostmi. Závěrečný den kurzu proběhl kazuistický a komunikační test pro účastníky. Po prezentacích na téma „Já a paliativní péče“ proběhlo závěrečné hodnocení ze stran účastníků a několikrát zaznělo, že paliativní péče je péče týmová „táhnout za jeden provaz“ a cílem v paliativní péči je získat důvěru klienta a pečujících. Lektoři se nyní už těší na nový kurz, který proběhne v září, protože i oni se stále učí od účastníků novým poznatkům.

Ve čtvrtek 14. 6. v odpoledních hodinách se také uskutečnilo, v sídle Domácího hospice sv. Zdislavy, první setkání

pracovní podskupiny pro meziagenturní/meziorganizační spolupráci  na Třebíčsku v rámci projektu Paliatr Vysočina

Dlouhodobým cílem skupiny je zformulovat pravidla pro zlepšení návaznosti služeb – tj. pro předávání a příjem klientů/pacientů z jedné služby do druhé. Tím i zlepšit kvalitu péče o klienty/pacienty, a to po celou dobu jejich života s nevyléčitelným onemocněním.

Setkání se zúčastnili pracovníci z různých zdravotních i sociálních služeb z Třebíčska, konkrétně byli osloveni zástupci: domovů pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných, interních oddělení nemocnic, mobilní specializované paliativní péče. Dále byli přizváni sociální pracovnici z městského úřadu Třebíč i zástupci sociálního a zdravotního odboru Kraje Vysočina.

MUDr. Kabelka Ladislav PhD.