Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP (ČSPM) – Pracovní skupina pro mobilní specializovanou paliativní péči vydala doporučení pro zástupce ČSPM u výběrových řízení na ambulanci paliativní medicíny a mobilní specializovanou paliativní péči.

MSPP Doporučení pro garanta MSPP 26_04_2018 [PDF]
MSPP Doporučení pro zástupce čspm ve výběrových řízeních [PDF]