Subkutánní aplikace léků a tekutin v paliativní péči je snadná, bezpečná a pro pacienta a jeho rodinu komfortní

U pacientů v pokročilých stádiích nevyléčitelných chorob se často setkáváme s obtížemi s příjmem léků a tekutin per os. Většinu důležitých léků a ale také tekutin lze u těchto nemocných podat podkožně. Subkutánní aplikace je snadná, bezpečná a pro pacienta komfortní.

Článek Podkožní aplikace léků a tekutin v paliativní medicíně [PDF]

MUDr. Ondřej Sláma
Zdroj www.solen.sk

Štítky