Článek paliativní medicína pro lékárníky se snaží praktickou cestou definovat základní principy farmakologických postupů v péči o nevyléčitelně nemocné.

Paliativní medicína je aktivní komplexní péče poskytovaná nevyléčitelně nemocným v pokročilém nebo konečném stadiu choroby (mnohdy na úrovni intenzivní péče, vždy s nutností multidisciplinárního přístupu). Základem paliativního přístupu je holistický model nemoci, součásti životní dráhy člověka, se svými rozměry biologickými, psychologickými, sociálními i spirituálními. Paliativní medicína považuje všechny tyto oblasti z pohledu významu za rovnocenné a akceptuje názor nemocného a jeho relevantních blízkých na to, která z oblastí má být řešena prioritně. Léčebné postupy tedy odpovídají stadiu a charakteru onemocnění, měly by reagovat na preference nemocného a jeho blízkých. Článek se praktickou cestou snaží definovat základní principy farmakologických postupů v péči o nevyléčitelně nemocné.

Článek Paliativní medicína pro lékárníky [PDF]MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Zdroj www.praktickelekarenstvi.cz