Význam slova hospic se v čase změnil, slovo paliativní zůstává takřka beze změny

V současném prostředí české paliativní péče i v laické veřejnosti nadále trvají nevhodné snahy o vymezování hospicové péče mimo oblast a obsah péče paliativní. K pochopení souvislostí může pomoci článek Jana Mazance, pohlížející na problematiku z lingvistického hlediska.

Článek ke stažení [PDF]