Pozvánka na pravidelné Setkání praktických lékařů regionu Třebíč

Praktický lékař a Mobilní hospic – jak dobře spolupracovat?

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na Setkání praktických lékařů regionu Třebíč, tentokráte pořádaného ve spolupráci s Domácím hospicem sv. Zdislavy Třebíč.

Setkání se uskuteční: 12. 6. 2018 v 17 hodin
Školící místnost Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč
Gen. Sochora 705; 674 01 Třebíč

Témata jednání a prezentace:
Indikace paliativní péče
Možnosti mobilního hospice
Víceúrovňová regionální spolupráce – křehká geriatrie, chronická onemocnění a terminální paliativní péče

Odborný garant setkání:
MUDr. Kabelka Ladislav PhD. (Primář Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč, Kraj Vysočina – koordinátor celokrajské koncepce paliativní péče)

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast!
Za pořadatele zvou:

MUDr. Hronza Boris – Předseda Okresního sdružení praktických lékařů Třebíč
MUDr. Macková Markéta – Okresní sdružení praktických lékařů Třebíč
MUDr. Kabelka Ladislav PhD. – Primář Domácího hospice sv. Zdislavy
Mgr. Vráblová Eva – vedoucí Domácího hospice sv. Zdislavy