Nemocnice Třebíč se připravuje na zavedení systému obecné a specializované paliativní péče – vytvoření programu nemocniční paliativní péče.

V rámci porady s primáři jednotlivých oddělení o prvních krocích hovořil prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. Jako krajský koordinátor rozvoje víceúrovňové koncepce specializované a obecné paliativní péče (projekt PALIATR VYSOČINA, www.paliatrvysocina.cz) a primář Mobilního hospice sv. Zdislavy v Třebíči usiluje od jara 2017 s podporou vedení nemocnice o propojení terénní a rozvoj nemocniční paliativní péče, zde v pozici konziliáře. Základním principem je zamyšlení se nad potenciálem a prognózou pacienta – a tím i potřebností paliativní péče. V zahraničí se k tomuto účelu v rámci obecné paliativní péče používá tzv. SUPRISE QUESTION – „Byl byste překvapený pane doktore/sestřičko/sociální pracovníku atd, pokud by Váš pacient v souvislosti se svými onemocněními přirozeně zemřel v nejbližších několika měsících?“ Pokud nejsme překvapeni touto otázkou, tedy odpověď zní NE, nebyl bych překvapen, pak musí následovat diskuse o potřebě a tím pádem i PLÁNU PALIATIVNÍ PÉČE. Základní manuál již byl navržen a je také v elektronické podobě k dispozici na https://www.paliatr-vysocina.cz/indikacni-manual/. Kolegové v rámci základních odborností jsou zváni ke spolupráci na rozvoji paliativní péče v nemocnici. V případě jakékoliv nejasnosti či nejistoty v rozhodování je na místě volat PALIATIVNÍ KONZILIUM  v rámci interních ambulancí, pod zkratkou APALP. V den zadání konzilia je vhodné na telefonu 737230772 kontaktovat prim. Kabelku a dohodnout s ním detaily konzilia – ideálně ošetřující lékař. PACIENT MUSÍ BÝT PŘEDEM O PŘÍCHODU PALIATIVNÍHO KONZILIÁŘE  a důvodu provedení konzilia informován (je-li schopen adekvátně k svému stavu informaci pochopit). Informace o vzdělávání, jednotlivých krocích projektu a možnosti zapojení se do rozvoje specializované paliativní péče v Kraji Vysočina naleznete na www.paliatrvysocina.cz. prim. MUDr. Kabelka Ladislav, PhD.