Indikační manuál paliativní péče

V rámci projektu Paliatr Vysočina Vám předkládáme materiál k indikaci paliativní péče. Vzniká s odbornou podporou Paliativního Institutu Brno a Sekce geriatrické paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

Indikační manuál pro vstup do paliativní péče  [PDF]

Jako otevřený dokument je předložen k široké odborné diskusi. Základním cílem je sjednocení postupů indikace a poskytování paliativní péče.

Pomocí přiloženého formuláře nám prosím sdělte své připomínky, postřehy a doporučení k materiálu, nejpozději do 31. 3. 2018.


Vaše jméno * Váš e-mail * Váš telefon Vaše pracoviště/pozice Vaše zpráva *

[recaptcha]