Indikacni-manual-pro-vstup-do-paliativni-pece

Indikační manuál paliativní péče

V rámci projektu Paliatr Vysočina Vám předkládáme materiál k indikaci paliativní péče. Vzniká s odbornou podporou Paliativního Institutu Brno a Sekce geriatrické paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Indikační manuál pro vstup do paliativní péče  [PDF] Jako otevřený dokument je předložen k široké odborné diskusi. Základním cílem je sjednocení postupů indikace a poskytování paliativní péče. Pomocí přiloženého formuláře […]