Zápis z jednání regionu Třebíč dne 20. 11. 2017

Dne 20. 11. 2017 proběhlo v Třebíči jednání Focus Goup – setkání zástupců domovů pro seniory v regionu Třebíč, nemocnice Třebíč, Mobilního hospice sv. Zdislavy a koordinační skupiny projektu Paliatr Vysočina.

Zásadním výstupem setkání je konstatování nezbytného propojení péče v DpS u pacientů v paliativní péči s kvalifikovaným rozhodnutím lékaře o indikaci paliativní péče. Druhým problémem se jeví dostupnost lékařské supervize nad plánem paliativní péče 24/7. Pro následující setkání v lednu 2018 budeme hledat řešení k užšímu propojení sesterské péče DpS a mobilního paliativního týmu – nabízí se využití spolupráce obou týmů v zajištění supervize a odborného dohledu.

Další setkání je plánováno na 17.1.2018 9.00-11.00 v sídle Mobilního hospice sv. Zdislavy Třebíč.

Zápis ke stažení [PDF]