Setkání koordinační skupiny Paliatr Vysočina

První setkání koordinační skupiny Paliatr Vysočina proběhlo v tomto roce v pondělí 8. ledna na Krajském úřadě v Jihlavě.  Setkání se zúčastnili členové koordinační skupiny a náměstek lékařské péče MUDr. Mach z Nemocnice Nové Město na Moravě – přizvaný host.

  • Na programu bylo několik stěžejních bodů.
  • Seznámení s webem www. paliatr-vysocina.cz
  • Představení  akcí, které se uskuteční v rámci projektu Paliatr Vysočina v roce 2018
  • Diskuse nad metodikou Ministerstva zdravotnictví k odbornosti 926, která je spolu s Metodikou VZP na stránkách www.paliatr-vysocina.cz
  • Rozpočet k projektu Paliatr Vysočina
  • Situace paliativní péče v Nemocnici Nové Město na Moravě.