ELNEC kurzy na Vysočině

Po dohodě s autorskou organizací v USA byla získaná licence využita pro vytvoření multidisciplinárního programu, rozděleného na dva typy kurz – lektorský a základní kurz

Účastníkem ELNEC Lektorského kurzu by měli být zdravotní sestry – specialistky, jejichž profesní zaměření směřuje ke specializované paliativní péči (také v rámci jejich základní profese). Úkolem kurzu je připravit je k dalšímu leadershipu v paliativní péči, především v oblasti týmové práce a vzdělávání profesionálů.

Účastníkem ELNEC základního kurzu by měli být studenti ošetřovatelství, začínající zdravotní sestry, vedoucí zdravotních týmů, lektoři ve zdravotnictví,sestry lůžkových a mobilních hospiců, sestry a členové týmů akutní a intenzivní zdravotní péče, další členové zdravotních týmů, či pracovníci ve zdravotnictví, samozřejmě s vědomím, že tento kurs je připravován primárně pro práci zdravotních sester.