Vlivem stárnutí populace a zvyšující se kvality zdravotní péče o seniory se postupně proměňuje klientela pobytových sociálních služeb především z hlediska potřeb odborné péče o klienty těchto zařízení, což významně souvisí i s rozšiřující se možností zajistit potřeby člověka v období jeho závěrečné fáze života. Zařízení, poskytující pobytové služby pro seniory, se tak stávají čím dál častěji místem posledních dnů a chvil pro své obyvatele, kteří si přejí odejít pokud možno ve známém prostředí, obklopeni svými nejbližšími.

Současně jsou na jednotlivá zařízení pobytových služeb a jejich zaměstnance kladeny větší nároky na odbornost, vzdělávání a v neposlední řadě na náročnost poskytovaných služeb. Kraj Vysočina se chce projektem Projekt Paliatr Vysočina – pobytové sociální služby zaměřit na zjištění a definování potřeb a vytváření podmínek pro zlepšování péče o umírající v domovech v Kraji Vysočina.

Ve své Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020 v oblasti pobytových sociálních služeb definoval tyto klíčové aktivity:

  • v oblasti financování přihlížet k potřebě zlepšovat podmínky pro závěrečnou fázi života v pobytových sociálních službách,
  • zvyšovat nabídku vzdělávání s cílem zvyšovat kvalitu obecné paliativní péče v pobytových sociálních službách,
  • podporovat vzájemnou komunikaci a spolupráci pobytových sociálních služeb a paliativních týmů.

Subprojekt Paliatr Vysočina – pobytové sociální služby je prvním projektem, který naplňuje Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina pro oblast pobytových sociálních služeb. Mezi jeho hlavní cíle patří zejména:

  • najít a zpracovat dobrou praxi,
  • nastavit kritéria dobré praxe paliativní péče v domovech,
  • vyzkoušet vyhodnocení naplňování kritérií v praxi,
  • mít své průvodce sebehodnocením,
  • naučit se vytvářet akční plány rozvoje paliativní péče

Dobrá paliativní praxe v pobytových sociálních službách

Víte o dobré paliativní praxi v pobytových sociálních službách? Dejte nám o ní vědět a vyplňte prosím tento formulář. Děkujeme.

Aktuality

Pobytové sociální služby – výstupy z aktivity Řeka

Pobytové sociální služby – výstupy z aktivity Řeka

Datum a místo konání: 9. 3. 2018, Krajský úřad Kraje Vysočina Účastníci: 27 osob z různých profesních skupin 1 z 19 organizací 2 Popis aktivity Vodící otázka: Navrhněte ukazatele/5 ukazatelů, podle kterých…

Číst více