KURZ PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE V PALIATIVNÍ PÉČI

Ve dnech 11. – 13. 9. 2019 a následně v listopadu 2019 se bude v Jihlavě konat výběrový kurz Psychologie a Komunikace v paliativní péči, který je připraven ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP v rámci projektu Paliatr Vysočina.

Vzdělávací kurz pracuje s osobní zkušeností a prožitkem účastníků kurzu v paliativní péči. Cílem komunikační části je věnovat se nácviku a rozboru konkrétních komunikačních situací v paliativní péči. V psychologické části může kurz pomoci blíže poznat a pochopit prožívání umírajících pacientů, jejich příbuzných a následně pozůstalých.

Cílem kurzu je konstituovat skupinu/platformu lékařů a sester (tandemové, multidisciplinární vzdělávání – vždy lékař a sestra z jednoho pracoviště), kteří představují lídry svých regionů v profesionalitě ke křehké geriatrii, komplexní péči o chronicky nemocné a paliativní medicíně. Pro zájemce bude nabídnuto pokračování v lektorském kurzu v průběhu roku 2019.

Přihlásit se můžete do 14. 7. 2019 zde.